Kitty Gebraad en Henriette van der Vliet

Twee keer hebben jullie ons nu al bijgestaan: een aantal jaren geleden na de opname van mijn vader in een verpleegtehuis en deze keer door ons de helpende hand te bieden bij alle eisen die Patrimonium Barendrecht aan ons stelde omdat wij naar Friesland wilden verhuizen en waar wij in dreigden te verdrinken.

Jullie hebben ook nog voor de overdracht gezorgd!! Het is bijna niet in woorden uit te drukken hoe ongelooflijk belangrijk jullie hulp en steun is tijdens periodes van chaos en onzekerheid.
De dag dat jullie ons huis leeg ruimden, werden wij gebeld door een buurman die jullie werk vol bewondering en respect gadesloeg en ons meedeelde in de toekomst ook graag van jullie hulp gebruik te willen maken.

Jullie maken waar wat je belooft en dat is zeldzaam in deze wereld.

Update corona virus

WIJ WERKEN DOOR ZOLANG HET KAN EN MAG!

Heeft u een woning die netjes leeg geruimd moet worden?
Zolang het mag en kan helpen we u!