Inboedel verkopen

Het kan voorkomen dat u een oplossing zoekt om uw inboedel te verkopen. Dat betekent het maken van een inschatting van de prijs voor de goederen en het zoeken van een koper. Een inboedel verkopen klinkt gemakkelijk, maar vergt veel tijd. Los van het onderhandelen zult u veel bezoek over de vloer krijgen en daar zit niet iedereen op te wachten. De opbrengsten van uw initiatieven, om de inboedel te verkopen, vallen overigens heel vaak erg laag uit. Als er een serieuze afweging wordt gemaakt of de inspanningen opwegen tegen het resultaat, is het antwoord meestal: “Neen”.

Seniorenhulp Nederland heeft dat al vaak meegemaakt. Toch is het zo dat de spullen vaak goed herbruikbaar zijn. Daarom kiest Seniorenhulp Nederland er niet voor om een inboedel te verkopen, maar zorgen wij ervoor dat de achtergebleven spullen bij andere mensen een goede plek krijgen. Mensen die het hard nodig hebben en er heel blij mee zijn. Het scheelt u veel tijd en energie en wij vinden het fijn om een stichting of goed doel te kunnen steunen.

Vraagt u daarom de brochure van Seniorenhulp Nederland via ‘brochure aanvragen’ aan en kies voor een goed alternatief als u uw inboedel niet wilt verkopen.

Neem contact op
Vraag brochure aan

Update corona virus

WIJ WERKEN DOOR ZOLANG HET KAN EN MAG!

Heeft u een woning die netjes leeg geruimd moet worden?
Zolang het mag en kan helpen we u!